whatsap
      
saat icon 7/24
Özel Ambulans Şirketleri
2023-04-09 13:06:57

Özel Ambulans Şİrketleri


İçindekiler


Özel ambulans şirketleri sağlık bakanlığı yönetmeliği ile yayınlanan şartlara uygun şekilde hizmet veren kuruluşlardır. Hasta ve yaralı olan kişilere müdahaleyi yapar ve daha sonra en ivedi şekilde hastaneye veya sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde naklini sağlamaktadır.

Özel ambulans şirketleri, hastaneye, bakımevine veya başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi gereken hastalara tıbbi ulaşım hizmeti sağlayan işletmelerdir. Bu şirketler genellikle tıbbi ekipmanla donatılmış ve sağlık görevlileri veya hemşireler gibi eğitimli tıbbi personelden oluşan bir ambulans filosuna sahiptir.

Özel ambulans şirketleri, hizmetleri için hastalardan ücret aldıkları hizmet başına ücret esasına göre çalışırlar. Ayrıca hastalarına ulaşım sağlamak için hastaneler, bakım evleri veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile sözleşme yapabilirler.

Özel ambulans şirketleri, hasta veya yaralı hastalara ulaşım sağlamanın yanı sıra, kritik bakım taşımacılığı, olay tıbbi desteği ve acil olmayan tıbbi ulaşım gibi başka tıbbi hizmetler de sunabilir. Hastaları belirli hasta popülasyonları için özel hizmetler de sağlayabilirler.

 Özel ambulans şirketleri tipik olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi tıbbi ulaşım hizmeti sunar:

Acil olmayan tıbbi nakil: Özel ambulans şirketleri, bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi gereken ancak acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hastalar için ulaşım sağlayabilir. Bu, hastalık veya sakatlık nedeniyle yürüyemeyen veya araba kullanamayan hastaları içerebilir.

Kritik bakım nakil : Özel ambulans şirketleri, ventilatör desteği veya sürekli izleme gibi ileri tıbbi desteğe ihtiyaç duyan kritik hastalar için özel ulaşım sağlayabilir.

Olay tıbbi desteği: Özel ambulans şirketleri, yaralanma veya hastalık durumunda acil tıbbi bakım sağlamak için spor etkinlikleri veya konserler gibi etkinlikler için tıbbi personel ve ekipman sağlayabilir.

Uzun mesafe nakil : Özel ambulans şirketleri, bir ilden diğerine olduğu gibi uzun mesafelere taşınması gereken hastalar için ulaşım sağlayabilir.

Özel ambulans şirketleri, nakil sırasında bir tıp uzmanının eşlik etmesi gereken hastalar için tıbbi refakat hizmetleri gibi ek hizmetler de sunabilir.

 

Alperen Ambulans Kaliteli ve Güvenilir Hizmet