whatsap
      
saat icon 7/24
Ambulans
2022-02-01 11:22:57

Ambulans Nedir?

Ambulans Nedir?

Ambulans, yaralı ve hastaları hastaneye ulaştırmak amacıyla ya da yaralı ve hastaların hastaneler arası nakil işlemelerini gerçekleştirmek için üretilen bir çeşit özel donanımlı motorlu panelvanaraçtır.

Bu araçlar hastaların ulaşması gereken sağlık kuruluşuna en hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan araçlardır. Bu araçlar devlet tarafından sağlanabileceği gibi özel firmalar tarafından da sağlanabilir. Özel firmalardan ambulans kiralarken çok ciddi bir araştırma yapmak gerekir. Biz Alperen Özel Ambulans olarak müşterilerimize bir çok imkan tanıyoruz.

Ambulans kelimesi nereden türemiştir ?

Ambulans sözcüğü Türkçeye, İngilizce dilinden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latin dilinden gelmektedir. Kelimenin anlamı yürümek ya da hareket etmek anlamına gelmektedir.Bu eski zamanlarda ki tıbbi müdahaleler için hastaların taşınarak ya da tekerlekli sandalye benzeri bir şekilde hareket ettirilerek götürülmesinden gelmektedir. Kelimenin orijinali ise bir ordunun hemen arkasında hareket eden hareketli hastane anlamında kullanılmıştır.

Ambulansların Donanımı

Hastanın ya da yaralının bulunduğu yere göre(savaş alanı, spor merkezi, ormanlık alan gibi) ambulanslara değişik şekillerde dışdonanım ve ekipman ile teçhizatlandırılmıştır. Ambulans personelleri de bu şartlar göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ambulans araçları ulaşım şekline göre kara ambulansı, deniz ambulansı, hava ambulansı olabilir. Ülkemizde ise ambulansların çoğunluğu otomobil veya minibüsten oluşur.

Ambulanslar genellikle beyaz renklidir. Ambulanslar bağlı oldukları sağlık merkezlerinin logolarını taşırlar. Ambulansların dış donanımlarında dönerek yanan yüksek düzeyde aydınlatıcı led lambaları ve yüksek ses çıkaran siren sistemleri bulunmaktadır. İç donanımında gerekli olan tıbbi malzeme bulunmaktadır. Ambulansların sağlık kuruluşları ile ya da kendi aralarında iletişimlerini sağlayan haberleşme cihazları da bulunmaktadır.

Ambulansların üzerlerinde ki şeritlerin rengi ambulansların hangi hizmet için kullanıldığını gösterir. Ambulansların üzerindeki kırmızı şerit o ambulansın acil yardım ambulansı olduğunu gösterir. Acil yardım ambulansları tıbbi malzeme açısından tam donanıma sahiptir. Hastaya olay yerinde ilk acil yardım müdahalesini yapar ve hastaneye ulaşımını sağlar. Mavi renkli şeritlere sahip ambulanslar ise o ambulansın hasta nakil ambulansı olduğunu gösterir. Hasta nakil ambulansları hastaneler arası nakil hizmetlerini gerçekleştirmekle görevlidirler. Hasta nakil ambulansları tıbbi donanımsal olarak acil yardım ambulanslarından daha az tıbbi donanıma sahiptirler.

Ambulanslar da ilk yardım ve acil bakım teknisyenleri ve ambulans ve acil bakım teknikerleri çalışmaktadır. Ambulanslar da çalışan bu personeller acil bakım üzerine eğittim almışlardır. Gerekli mesleki deneyim ve bilgiye sahiptirler.Ambulans personelleri olay yerinde ve hastane yolunda hastaya gerekli müdahaleleri yaparlar.

Alperen Ambulans Kaliteli ve Güvenilir Hizmet